Strålebehandling

Gjennom det vi kaller for strålebehandling så kan vi få til å redusere og kanskje til og med drepe individuelle svulster gjennom å sende stråling gjennom dem. Dette er en teknologi som vi har hatt i nesten hundre år, men det blir jo selvsagt bare bedre og bedre. Måten vi gjør dette på er at vi rett og sletter setter mennesker gjennom forskjellige maskiner som for eksempel sender ut røntgenstråling. Dette kan være med på å hemme og drepe svulsten, men det kan også skade annet vev i området. På grunn av dette så er det veldig viktig å utvikle teknologi hvor vi kan være så nøyaktige som mulige med denne strålingen.

En maskin som sender ut magnetisk resonans kan være med på å hjelpe oss å for å lokalisere selve svulsten i pasienten, og deretter må vi bare sørge for at vi sender kraftig stråling gjennom nøyaktig dette området. Selvsagt lettere sagt enn gjort. Røntgen som blir sendt gjennom mennesket treffer som sagt mye annet vev i veien, men det finnes for eksempel en maskin som kalles for protonstråling og denne halverer dette utfallsrommet, og sparer derfor mye av vevet for strålingen.