Kirurgi

Utenom disse behandlingene som vi har utdypet om her tidligere så er kirurgi det alternativet som kanskje er det eldste, og på mange måter det mest «primitive». Her handler det rett og slett om å fjerne en svulst ut av kroppen gjennom å åpne kroppen opp og kutte ut dette syke vevet.

Det er derimot slik at det er veldig større sjanse for å overleve et slikt kirurgisk inngrep nå til dags enn det har vært tidligere. Vi er også veldig opptatte av å bevare livskvaliteten til pasienten når vi bruker kirurgi på denne måten, og siden det blir lagt mye større vekt på dette så kan også merke oss at det ikke lenger er noe å være bekymret over å foreta operasjoner nå til dags. Det er ikke så mye mer å si om denne typen behandling, annet enn at den ikke er effektiv for alle typer kreft.

Som vi har nevnt tidligere så kan vi ikke bare operere bort svulster og kreftceller fra beinmargen til folk på denne måten, men vi kan derimot foreta transplantasjoner. Det er en risiko med dette også med tanke på at pasienten kan ende opp med å forkaste det fremmede organet.