Hva er en mutasjon?

Innenfor ting som kan gå galt i en organisme, eller en celle så er mutasjon noe som både kan være en god, eller en dårlig ting. Egentlig så er dette noe som foregår kontinuerlig, og på mange måter så er dette med å øke variasjonen i arten vår. Det vil altså si at gjennom forskjellige mutasjoner og forandringer i DNA så kan vi komme til å «teste ut» flere forskjellige typer skapninger som vi mennesker potensielt kan være. På denne måten så kan vi få nye evner og egenskaper som kan enten hjelpe eller hindre oss fra å overleve og utvikle oss videre. Fra et biologisk perspektiv så gir dette fullstendig mening. Det er viktig for oss å konstant utvikle oss, og prøve ut nye forskjellige måter å skape en menneskekropp på.

Dette er derimot ikke noe som skjer bevist, altså det er ikke sånn at vi muterer når vi for eksempel trenger det. I stedet så er det nokså tilfeldig når vi opplever en mutasjon. En mutasjon oppstår på to forskjellige måter. Enten så kan en mutasjon oppstå ved at vår egen celle kopierer arvestoffet på feil måte, det vil egentlig bare si at cellen gjør en «skrivefeil».

Den andre måten er at vi blir utsatt for noe eksternt som påvirker cellene våre, og som fører til en mutasjon. Dette kan for eksempel være radioaktiv stråling. En ytre faktor som kan føre til en mutasjon kaller vi for et mutagen. Stråling, kjemikalier og virus er alle eksempler på såkalte mutagen når det gjelds arvestoffet vårt.

Mutasjoner kan også bli laget på forskjellige plasser. Dersom en mutasjon oppstår i individets «egne» celler så kan kommer mutasjonen kun til å påvirke deg som person og ikke barnet ditt. Dersom du derimot får en mutasjon i kjønnscellene dine så kan er det faktisk være slik at videreføringen av slekten din også kommer til å ha denne mutasjonen. Når vi snakker om sykdommer som er arvelige så mener vi altså at mennesker har disse sykdommene «sydd» inn i arvestoffet sitt.

Noen mutasjoner har ikke veldig store konsekvenser i det hele tatt, mens andre er veldig alvorlige og kan føre til at vi får sykdommer som kan drepe oss. Det kan også hende at vi rett og slett ikke får en normal kropp. La oss se på kreft, som er en form for en mutasjon.