Celler og DNA

Før vi i det hele tatt begynner å snakke om denne sykdommen som vi kaller kreft, så er det viktig for oss at vi ser på celler og at vi forstår hva de er. Det er altså den absolutt minste formen for liv som vi mennesker klarer å observere. Vi mennesker består altså av veldig mange slike forskjellige celler. Til sammen så utgjør dette en hel kropp.

En bakterie består for eksempel av kun en celle, klonet mange ganger. En organisme er derimot noe som er mye mer komplisert enn en bakterie. Oftest så har disse organismene større variasjon i hvilke celler den består av. Noen organismer har kolonier som består av den samme cellen. Et menneske har omtrent 37 milliarder celler. Det vil ikke si forskjellige typer celler, men det totale antallet celler.

De fleste celler som eksisterer i verden kan kun bli observert av oss mennesker gjennom mikroskop. Tenk deg så at vi er en samling celler som observer en individuell celle! Celler observer altså på mange måte «seg selv». Dette kan være noe forvirrende å tenke på, og det er enda vanskeligere å definere hva som utgjør mennesker. Cellene dine endres, dør ut og fornyes kontinuerlig. Det vil altså si at etter noen år så har du ingen av de samme cellene som du hadde til å begynne med. Et helt nytt menneske, kun med en følelse av kontinuerlig eksistens som hjernen sørger for at vi opplever. Dette er derimot ikke det vi skal se på, fordi først og fremst så må vi se hva som gjør en celle spesiell.

Vi mennesker har omtrent 220 forskjellige typer celler i kroppen vår, og alle varier i grad av hvor forskjellige de er fra hverandre. Det som er spennende med celler er at de inneholder noe som heter for arvestoff. Dette er det vi ofte kaller for DNA. DNA er en forkortelse for hva arvestoffet egentlig er laget av. Deoksyribonukleinsyre er dermed på mange måter «minnet» til cellene. Inni dette arvestoffer så inneholdes det faktisk en slags oppskrift som forteller cellene hva de skal gjøre. Dette er enkelt og greit den enkleste måten å si det på, men vi behøver å gå litt nærmere inn på hva som foregår dersom vi skal kunne håpe å forstå hvordan kreft blir en virkelighet.

Inne i arvestoffet så skrives det en kode som består av fire forskjellige nitrogenbaser. Vi kaller de for A, C, G og T. Stigen som er forbundet med disse nitrogenbasene er en spiral. Du har mest sannsynlig sett denne spiralen, eller kan å forbinde den med arvestoffet som vi snakker om her.

Dette arvestoffet er veldig viktig for hvordan vi mennesker kommer til å ende opp. Dersom dette arvestoffet blir skadet så kan det få enorme konsekvenser på våre egenskaper og vår helse.