Fremtidens kreftmedisiner

Kreft er en sykdom som rammer svært mange i Norge, og dessverre ofte med tragiske utfall. Derfor er det desto viktigere at vi støtter forskningen på moderne kreftmedisin. Forskning starter gjerne i de akademiske sirkler før det eventuelt tas videre til bioteknologiselskaper og lignende for videre forskning og eventuell kommersialisering.

Fremtidens kreftmedisiner er mer skånsomme

En av de mest utbredte formene for kreftbehandling er cellegift, og det er denne typen medisin som gir de verste bivirkningene vi forbinder med kreft. Man mister hår og blir svært sårbar for infeksjoner. Nyere kreftmedisin kommer gjerne i form av såkalt radioimmunterapi, og med denne typen medisiner kan man angripe kreftcellene mer effektivt enn med cellegift.

Disse medisinene har også bivirkninger, men ikke alltid så kraftige som tradisjonell cellegift.

Behandling med eksperimentell kreftmedisin i utlandet

I Norge har vi heldigvis et sterkt offentlig helsevesen som hjelper oss når vi trenger det. Dessverre er det slik at vi har begrensede ressurser og derfor er det ikke alltid mulighet til å kjøpe inn eksperimentelle behandlinger fra utlandet. Det finnes flere grunner til dette. Først og fremst er ikke medisinene ferdig testet, og det innebærer et visst ansvar for eventuelle alvorlige bivirkninger. Disse behandlingene kan også være svært kostbare, og i et offentlig helsesystem er det alltid en avveining mellom å ulike behandlinger. Selv om man gjerne skulle gjort alt for å gjøre alle friske, er realiteten en annen. Om man skulle kjøpt inn enhver ny og eksperimentell behandling til høye kostnader, kan det potensielt gå på bekostning av behandling til andre.

Mange velger derfor å reise til utlandet til sykehus som har disse behandlingene, og betale for det selv. Det er åpenbart at dette vil være kostbart, men for mange har historien en vellykket slutt. Om man ønsker å gjøre en slik reise er det viktig å skaffe seg de beste vilkårene for eventuelle lån. Forbrukslån kan være dyrt, og det er mange banker som konkurrerer om kundene. Derfor bør man benytte seg av en tjeneste som centum.no hvor man kan sammenligne ulike banker og deres lånetilbud. Centum sender inn en søknad på dine vegne og kan hjelpe deg i å forhandle fram de beste vilkårene.

Norge er ledende på kreftforskning

I Norge har vi flere selskaper som forsker på fremtidens kreftmedisiner. Vi har flere selskaper som jobber med medisiner som har svært stort potensiale på verdensbasis. Blant disse kan vi nevne:

  • Nordic Nanovector
  • BergenBio
  • Targovax
  • Ultimovacs

Flere av disse jobber med såkalt radioimmunoterapi som brukes i tidlige faser av kreftcellens vekst og gjør kroppen mer resistent mot spredning. Dette gjøres ved at man kan gi strålebehandling direkte til enkelte celler. Denne typen medisin er i dag svært eksperimentell, men på sikt antar man at den vil være langt mer effektiv enn dagens cellegift.