Komfortable klær

Det finnes over to hundre kreftformer. Det er mange likheter dem i mellom, men også ulikheter som gjør behandling og sykdomsforløp forskjellig. Barnekreft er veldig annerledes en kreft i voksen… read more →