Hvordan godt hjemmemiljø kan hjelpe kreftpasiente

Kreft er en alvorlig sykdom som påvirker både fysisk og psykisk helse. Mange kreftpasienter opplever stress, angst, depresjon, smerte og isolasjon under behandlingen. Derfor er det viktig å skape et… read more →