Strålebehandling

Gjennom det vi kaller for strålebehandling så kan vi få til å redusere og kanskje til og med drepe individuelle svulster gjennom å sende stråling gjen