Kreft

Det som altså egentlig skjer når kreft oppstår er at vi opplever en skade eller mutasjon på arvestoffet i cellen vår. Dette kan skje flere steder, men det kan også oppstå kun en plass, for deretter å spre seg videre. Det er også viktig å forstå at vi alle sammen er utsatt for denne typen skade, og at dersom vi lever lenge nok så kommer dette til å være et problem for oss uansett. Den biologiske massen vår er derfor litt ustabil på mange måter.

I DNA finnes det altså en oppskrift for hvordan celledeling og selvdestruksjon foregår i cellene. Det vil altså si at på et tidspunkt så kan det være lurt for cellene våre å kopiere seg selv, eller å rett og slett ødelegge seg selv. Når denne biten i DNA blir skadet så oppstår det et enormt problem gjennom det at cellen rett og slett ikke lenger kan ødelegge seg selv. Den kan heller ikke reparere seg selv. Det som skjer når denne cellen blir «syk» er derimot at den ikke kan repareres eller ødelegges. I stedet så kopierer den seg selv endeløst, slik at det vi sitter igjen med er en haug med syke celler som nekter å slutte å kopiere seg selv, som ikke kan reparere seg selv, og som heller ikke ødelegger seg selv. Uendelig vekst av slike celler fører til at vi får denne sykdommen som vi kaller kreft.

Det som skjer etter hvert er at det oppstår en klump av disse syke cellene som vi kaller for en svulst. Denne svulsten klarer å skaffe seg sin egen kilde til blod og blir enda sterkere. La oss se nærmere på hvordan kreft kan spre seg.