Historien av kreft

Kreft er ikke akkurat noe nytt, og dersom vi ser tilbake i historien så finnes det forskere som mener at de kan påvise denne sykdommen veldig langt tilbake i tid. Husk at mutasjon alltid har vært en del av utviklingen vår, og da også egentlig alle biologiske skapninger som kopierer sine egne celler. Det har egentlig aldri være noen måte å behandle kreft på. Rundt midten av 1900-tallet så utviklet vi derimot bedøvende midler som gjorde det mulig for oss å kutte ut disse svulstene som vokste på innsiden av kroppen vår.

I 1940 så begynte man også å jobbe mot å skape det vi i dag kaller for cellegift som på mange måter fortsatt er en veldig ineffektiv måte å kurere kreft på. Ja, det øker sjansene for å overleve, men det er også slik at vi skader alle cellene i kroppen samtidig som vi prøver å fjerne de syke kreftcellene. Dersom vi kunne ha valgt ut hvilke celler vi skal fjerne så hadde endret hele spillet og vi kunne faktisk i bunn og grunn kommet et stort steg nærmere å kurere denne sykdommen som har plaget både mennesker og alle biologiske skapninger så lenge mutasjon og celledeling har eksistert.

Rundt 1970 så ble veldig store ressurser lagt inn for å kurere kreft, men dessverre så kom man ingen vei, men vi har derimot kommet veldig mye lengre. I 2003 ble vi ferdige med å kartlegge den menneskelige genetikken og herfra fikk vi også veldig mye nyttig informasjon til å behandle kreft med. Vi har derimot fortsatt ikke nok verktøy og kunnskap til å velge ut hvilke kreftceller som skal ødelegges.