Yoga positivt etter brystkreft

Yoga har positiv effekt på inflammasjon efter brystkreft.

Yoga reduserer ikke kun den belastende trøtthet, som mange kreftrammede opplever i forbindelse med deres sykdom og behandling. Ny forskning viser, at yoga dessuten minsker inflammasjonstilstander, som kan føre til sykdommer som gikt, Alzheimers og Type 2-diabetes.

Det er velkjent, at yoga kan ha en positiv virkning på søvnproblemer og den særlige utalte tretthet, også kaldt fatigue, som mange kreftrammede oplever i forbindelse med sykdommen og behandlingen. Nå viser en ny studie fra The Ohio State University Comprehensive Cancer Center i USA, at så lite som tre måneders yoga, to ganger i uken, kan redusere inflammasjonstilstanden hos brystkreftoverlevere med opp til 20 prosent.

Oppsiktsvekkende resultater
Studien, som er publisert i Journal of Clinical Oncology, er den hittil største av sin art med 200 kvinnelige deltagere, som alle ved studiets begynnelse hadde avsluttet sin brystkreftbehandling og alle var noviser innenfor yoga.Gjennem fem år fulgte forskerne kvinnene, som løpende besvarte spørreskjemaer vedrørende tretthet, energinivå, søvnmønster, fysisk bevegelse og kost. Derutover tok de blodprøver av kvinnene slik at forskerne kunne måle nivået af inflammasjons-relaterte signalproteiner i blodet.Etter tre måneder med yoga to ganger ukentlig kunne forskerne konstatere, at inflammasjonstilstanden hos de yogautøvende kvinnene var redusert med opp til 20 prosent.Resultatene kommer overraskende på forskerteamet fra The Ohio State University Comprehensive Cancer Center:- Nyere undersøkelser har antydet, at mosjon ikke nødvendigvis reduserer inflammasjonstilstander med mindre folk er vesentlig overvektige eller har problemer med stoffskiftet. Hér tapte kvinnene seg ikke, men vi så virkelig markante reduksjoner i inflammasjonstilstandene, sier professor Janice Kiecolt-Glaser til vitenskapsnettstedet ScienceDaily.

Yoga er ikke bare yoga
Ifølge professor Kiecolt-Glaser kan de oppsiltsvekkende resultatene blandt annet skyldes de pusteøvelser og meditasjonselementer, som inngår som en fast del av yoga:

– Yoga har mange elementer i seg – meditasjon, pusteøvelser, strekkøvelser og styrketrening. Vi er av den opfattelse, at pusteøvelsene- og meditasjonsdelen er av vesentlig betydning for de resultater, vi har sett, sier Kiecolt-Glaser.Hos Kræftens Bekæmpelse (den danske Kreftforeningen red.anm.), hvor man tidligere har kikket på effekten af meditasjon hos kreftpasienter med angst og depresjonfinner man studien interessant:

– Vi har hittil sett en sterk nedsatt forekomst af depresjon hos kreftpatienter, som bruker mindfulnesstrening. Det er meget spennende, at det nå blir pekt på biologiske mekanismer, som kan være en del av forklaringen på den effekten, vi har sett, sier Christoffer Johansen, som er forskningsleder i Kræftens Bekæmpelse.

Kilde: Cancer.dk 

 

Kommentarer

2 thoughts on “Yoga positivt etter brystkreft

Legg igjen en kommentar