Vitamin D og overlevelse

En forskningsrapport i  European Journal of Cancer i februar 2014, viser en sammenheng mellom serum vitamin D-nivåer og langsiktig overlevelse blant kolorektal og brystkreftpasienter.

Fem studier som samlet data fra 2330 pasienter med kolorektal kreft og fem studier som inkluderte data fra 4413 brystkreftpasienter ble brukt til å sammenligne dødeligheten blant pasienter med ulike vitamin D-nivåer .

Blant pasienter med kolorektalkreft, antyder det kombinerte datamaterialet at pasienter med høye nivåer av vitamin D hadde en 29 % lavere risiko for å dø av en hvilken som helst årsak og en 35 % lavere risiko for å dø av kreft.

Data fra brystkreftstudier viste at kvinnene med høyest vitamin D-nivåer hadde en 38 % redusert risiko for å dø av en hvilken som helst årsak og en 42 % redusert risiko for å dø av brystkreft.

Høyere vitamin D-nivåer ble vurdert til å være større enn 30 ng / ml.

Kilde: European Journal of Cancer 27.2.14

Kommentarer

One thought on “Vitamin D og overlevelse

Legg igjen en kommentar