Generelt

Disse vilkårene beskriver hva som gjelder for din bruk av nettsiden Kreftkamp.no. Ved bruk av Kreftkamp.no aksepterer du disse vilkårene. Nettsiden eies og drives av org.nr: 996 459 802 (Kreftkamp Eyrun Thune).

Kreftkamp forbeholder seg retten til å kunne gjøre endringer i vilkårene. Slike endringer gjelder fra den dato de er lagt ut på denne siden.

Kreftkamp.no kan inneholde generell informasjon om sykdommer og hvordan sykdommer behandles. Slik informasjon er ikke ment som pasientspesifikke behandlingsråd. Det er kun kvalifisert helsepersonell som kan ta stilling til behandling. Kontakt lege eller annet kvalifisert helsepersonell om du har symptomer på eller lider av en sykdom.

Innholdet på nettsiden er ment å være til støtte for kreftpasienter og pårørende.

Nettsiden inneholder linker til eksterne nettsider. Kreftkamp.no er ikke ansvarlig for innholdet på disse sidene.

Personlige opplysninger
Alle personlige opplysninger er konfidensielle. All informasjon blir behandlet i henhold til landets lover, og de vil ikke gis eller selges videre til en tredjepart.

Korttransaksjoner
Selger er ansvarlig for transaksjoner via nettsiden. Kortinformasjon oppgis på en sikker side og transaksjoner foregår sikkert via SSL.

Ansvarsfraskrivelse
Kreftkamp.no har utarbeidet informasjon som publiseres på nettsiden i tråd med gjeldende lovgivning og har tatt alle rimelige forholdsregler for å sikre at slik informasjon er korrekt. Ved å bruke Kreftkamp.no aksepterer du likevel at all informasjon er gitt ”som den er” og at Kreftkamp.no ikke gir noen garantier for riktigheten av informasjonen. Kreftkamp.no fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade brukeren måtte lide som følge av informasjon publisert på nettsiden.

Bruk av nettsiden
Du har rett til å benytte deg av nettsidens innhold og laste ned materiale fra nettsiden til personlig bruk. Det er ikke tillatt å laste ned, formidle, endre, gjengi eller på noen måte anvende innhold fra Kreftkamp.no til offentlig eller kommersiell bruk uten innehavers skriftlige forhåndssamtykke.  Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. av 12. mai 1961, nr. 2 overholdes ved enhver bruk av materiale som publiseres på nettsiden.

Varemerker
Alle varemerker som er utviklet av Kreftkamp Eyrun Thune er eksklusiv eiendom for Kreftkamp Eyrun Thune. Bruk av Kreftkamp.no varemerker kan ikke finne sted uten skriftlig forhåndssamtykke. Uautorisert bruk av varemerker kan innebære brudd på norsk lovgivning.