Søvnhormon mot kreft

Bedre overlevelse, færre bivirkninger, mindre sykdom. Det lyder nesten for godt til å være sant, men det er faktisk, hva man kan oppnå, når man kombinerer hormonet melatonin med allerede eksisterende kjemoterapi.

Samtidig ser melatonin også ut til å kunne minske risikoen for, at kreft overhodet oppstår. Det forteller professor i immunologi ved Københavns Universitet Mogens Helweg Claësson: – Det ser ut til, utfra den forskning som allerede finnes, at vi med melatonin kan forlenge livet med opp til et år for kjemobehandlede pasienter. Det høres kanskje ikke så mye ut, men det er en livsforlengende effekt på opp mot 50 prosent i forhold til eksisterende behandling, sier professoren, som sammen med medisinstudent Anna Gry Vinther har sammenfattet eksisterende forskning på området i en artikkel i Ugeskrift for Læger.

I artikkelen oppfordrer de danske spesialister til å ta inn melatonin i behandlingen av kreft  Hos Kræftens Bekæmpelse (den Danske kreftforeningen red. anm.) ser man positivt på forskningen fra utlandet: – Vi kjenner allerede til melatonin, men vi anser det på nåværende tidspunkt mere som en alternativ behandling mot kreft. Men jeg kunne godt forestille meg, at det slik som andre stoffer kunne oppnå status som medisin mot kreft, sier overlege i Kræftens Bekæmpelse Jens Oluf Bruun Pedersen.

Kilde: Cancer.dk

Kommentarer

Legg igjen en kommentar