Vilkår for blogger på Kreftkamp

Takk for at du stiller som blogger på Kreftkamp.no. Vi setter pris på at du vil bidra med din erfaringer.

Hvordan du ønsker å forme din personlige blogg er  opp til deg, men vi ønsker at emnene du snakker om skal være rettet inn mot temaet som gjelder for nettstedet.
Det hviler et ansvar på deg som blogger. Det er derfor viktig at du leser vilkårene under og kjenner til disse. 

Generelt
Blogger på Kreftkamp kan kun brukes på en ikke-kommersiell måte.

Som blogger på vårt nettsted har du visse rettigheter og plikter. Kreftkamp utleverer ikke informasjon om deg til tredjepart. Du som blogger er opphavsrettslig eier av innholdet du bidrar med i din blogg (som for eksempel fotografier), med mindre annet er avtalt. Kreftkamp innehar rettighetene til øvrige elementer i bloggen. 

Vær varsom
Dette er møtested for flere. Ha respekt for at folk kan ha en annen bakgrunn enn deg selv. 
Diskuter sak, ikke person. Ha en sivilisert form på bloggen/kommentaren din. 
Vis respekt for menneskers egenart, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. 
Feilaktige opplysninger skal rettes snarest mulig. 
Vær varsom med å opprette pekere til innhold som bryter med dette regelverk. Du kan ikke skrive, laste opp, linke til eller på annen måte publisere noe som kan medføre straffansvar, er ærekrenkende, rasistisk, truende, obskønt, pornografisk eller på annen måte er i strid med norsk lov. 

Ansvar
Du er personlig ansvarlig for alt du publiserer og vil holde Kreftkamp skadesløs for eventuelle krav fra tredjeperson som følge av din publisering. Kreftkamp publiserer mottatt blogg uten forhåndsredigering. Dette innebærer at du selv er ansvarlig for innholdet du publiserer og kan stilles til ansvar for det. 

Følgende regler:
Vi godtar ikke brudd på norsk lov, eller oppfordring til brudd på loven. 
Ikke skriv eller lenk til innhold av ærekrenkende, rasistisk, truende, pornografisk eller annen injurierende art. 
Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Det er tillatt å sitere med kildehenvisning.
Innlegg som inneholder reklame eller andre forsøk på å selge produkter eller tjenester, godtas ikke. 
Innlegg som bevisst sprer løgn og trusler er ikke tillatt.

Kreftkamp kan når som helst trekke tilbake innlegg, bilder og kommentarer som vi mener er i strid med nevnte regelverk.

Bruk av bilder 
Disse reglene gjelder for bilder du ønsker å bruke i bloggen. Reglene er laget på bakgrunn av Datatilsynets anbefalinger, åndsverkloven og pressens Vær varsom-plakat. 
Du kan ikke bruke et bilde du ikke har opphavsrett til. Den som har tatt bilde har opphavsretten til bilde, og du må innhente rett til å bruke bilde før du laster det opp.
Vis respekt for menneskers privatliv. Ta hensyn til hvordan bilde og tekst kan virke på personene i bilde og pårørende. Du forplikter deg til å innhente samtykke i henhold til situasjonsbilder og portrettbilder. 
Situasjonsbilder defineres som bilder der situasjonen eller aktiviteten er det viktigste ved bildet. Situasjonsbilder kan i utgangspunktet publiseres uten samtykke så lenge de er harmløse og ikke på noen måter krenker de som er avbildet. Vær oppmerksom på at bilde ikke skal virke krenkende ut fra sammenhengen i bloggen. 
Portretter defineres som en avbildning av en eller flere bestemte personer. Hovedregelen er at man alltid skal ha samtykke fra de avbildede før bilde legges inn i bloggen. Familiebilder og festbilder krever samtykke fra alle som direkte eller indirekte kan identifiseres på bildet. 

Åndsverkloven: 
Åndsverkloven § 45c gjelder for bildene i bloggen og lyder slik:

Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når
a) avbildningen har aktuell og allmenn interesse,
b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,
c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,
d) eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller
e) bildet brukes som omhandlet i § 23 første ledd tredje punktum eller § 27 andre ledd.
Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår