Dør av andre sykdommer

Nye norske data på femårs overlevelse, tyder på at fire ganger så mange prostatakreftpasienter dør av en annen sykdom.

Det er professor Sophie D. Fosså ved Oslo Universitetssykehus (OUS) Radiumhospitalet som har utarbeidet nye nasjonale data. Her går det frem at fire ganger så mange pasienter med prostatakreft dør av hjertesykdom, lungesykdom og annen kreft enn prostatakreft de første fem årene.

Bør ikke behandles
Dette er en gruppe som en ikke bør behandle, mener Fosså. – Disse tallene viser at vi overbehandler en stor gruppe pasienter og påfører dem bivirkninger unødig, mens en annen gruppe pasienter ikke får behandling i det hele tatt.

Fosså mener dette kommer godt nok frem til tross for at det kun dreier seg om femårstall.

– Tallene forteller oss at vi gjør kurativ behandling på mange som dør tidlig. Alle sier vi må se på cellene og svulsten, men vi må se på hele mennesket. Dette er eldre menn som dør av andre årsaker. Fire ganger så mange dør av andre årsaker bare de første fem årene, og dem har vi altså gitt bivirkninger.

Fagfolk må gi medisinene
– De nye dyre medisinene har sin betydning, men det er fagfolk som må gi dem. Pasientene må være klare over at vi seponerer (slutter med red. anm.) medisinen etter tre måneder hvis den ikke har noen effekt. Dette har ikke kommet godt nok frem, sier Fosså.

Hun understreker at det er viktig å ha en avtale med pasienten om at man må avslutte behandlingen hvis man ser at den ikke virker.

– Medisinen virker ofte raskt, det vet de som har erfaring med dette. For at pasienten skal akseptere dette så må det sies av noen som kan det, slik at det blir klart at vi ikke gjør dette av økonomiske årsaker, sier hun til Dagens Medisin.

Kilde: Dagens Medisin 08/2013

Kommentarer

Legg igjen en kommentar