Ny kur mot brystkreft

Det er nytt håp for brystkreftpasienter som opplever tilbakefall etter anti-hormonbehandling med tamoxifen.

Ny forskning fra Kræftens Bekæmpelse (den danske kreftforeningen red. anm.) og Aarhus Universitet viser at resistente kreftceller kan bekjempes med påfølgende kombinasjonsbehandling.

Opp til 80 prosent av danske brystkreftpasienter lider av en hormon-sensitiv brystkreft type som kan behandles med antihormon. Tamoxifen er den viktigste hormonbehandling for danske kvinner som har hatt fått brystkreft før overgangsalderen.

Kreftforsker Christina W. Yde har i mange år forsket på resistente kreftceller for å utvikle nye og bedre behandlingsmetoder.

Vedvarende kreftceller overlever
Men desverre utvikler mange kvinner resistens, og det betyr at noen seiglivede kreftceller overlever tamoxifenbehandlingen. Resistente kreftceller kan ligge i dvale i lang tid før de begynner å vokse og gi tilbakefall av sykdommen. Derfor er bekjempelse av resistente kreftceller en stor utfordring for forskerne.

Når en kvinne får brystkreft undersøker legene først om tumoren er hormonfølsom og inneholder hormonet østrogenreseptor samt om den inneholder vekstfaktorreseptor.

Dessverre har det vist seg at hver tredje pasient med sykdomsspredning ikke drar nytte av tamoxifenbehandlingen. Og ca. hver fjerde pasient som får tilleggsbehandling med tamoksifen i fem år etter operasjonen, får tilbakefall med kreftspredning innen ti år.

Østrogen hjelper kreftceller
Forskere har derfor hatt et spesielt fokus på brystkreftceller som har utviklet resistens og som ikke lenger dør ved hjelp av tamoxifen. Undersøkelsene av kreftcellekulturer i laboratoriet har vist at vedvarende kreftceller i stor grad vokser ved hjelp av østrogenreseptor.

Samtidig kommuniserer celler ved å signalisere gjennom de kjente vekstfaktorreseptorer. Disse reseptorene sender informasjonen videre til signalmolekyler som spiller en viktig rolle i celledeling og som gir varsel til kreftceller om å vokse.

I lys av ny kunnskap, har forskerne jobbet med å utvikle en ny kombinasjonsbehandling som både kan uskadeliggjøre østrogenereseptoren og samtidig bremse signalmolekylene fra vekstfaktorreseptorene. Metoden «slukker» så å si, signalene i kreftcellen som styrer prosessene som får brystkreftcellene til å vokse uhemmet.

Kreftceller er berørt flere steder
– Våre nye resultatee viser at vi kan uskadeliggjøre østrogenreceptoren enten ved å gi et annet antihormon kalt fulvestrant – eller ved å bruke noen nye genteknologiske metoder som fjerner østrogenreseptoren fra selve cellene.

– På denne måten kan vi bremse veksten av celler som er resistente mot tamoxifenbehandlingen sier kreftforsker postdoc Christina W. Yde.
Hun har i samarbeid med forskere i Brystkreftgruppen i Kræftens Bekæmpelse  vært med og undersøkt og utviklet de nye behandlingene. Funnene publiseres i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Breast Cancer Research and Treatment.

-Fulvestrantbehandlingen kan dessverre ikke  bremse veksten av kreftcellenes vekst 100 prosent fordi cellene også kan benytte seg av vekstfaktorreseptorene. For å hemme de resistente kreftceller helt, må vi derfor kombinere behandling med antihormonet fulvestrant med hemmere av signalmolekyler fra vekstfaktorreseptorer, sier Christina W. Yde.

Kombinasjonsbehandling er vinneren
Det nye funnet betyr derfor at behandling av tamoxifenresistente brystkreftceller i fremtiden skal rettes både mot uskadeliggjøring av østrogenreseptoren og  mot å ødelegge signalveiene fra vekstfaktorreseptorer.

Nå tester flere utenlandske forskere derfor ut om en kombinasjon av antihormonbehandling og behandling rettet mot vekstfaktorsignaleringen er bedre enn antihormonbehandling alene.

Resultater fra en av disse studiene – kjent som Bolero-2-studien – antyder at kombinasjonsbehandlingen er vesentlig bedre enn antihormonbehandling alene når det gjelder å bremse veksten av antihormonresistente kreftceller.

I resistente kreftceller stimuleres veksten av tamoxifen og vekstfaktorer som binder cellereseptorer. Kreftcellenes vekst kan hemmes av antiøstrogenet fulvestrant og hemmerne av vekstfaktorsignalering.

Kilde: Cancer. dk

Foto: Visualphotos.com

Kommentarer

6 thoughts on “Ny kur mot brystkreft

  1. Toppomanias Side says:

    Jeg har brukt antihormonbehandling – aromatasehemmer – i snart 5 år, og før det både 6 cg-kurer, 17 Herceptinkurer og 25 strålinger. Kulen var ca 1,5 cm i ytterkant av brystet, brystbevarende operert, fjernet 16 lymfeknuter under arm, men heldigvis var de rene. Nå venter jeg på trippeldiagnostikk-innkalling pga ny kul. En veldig ubehagelig opplevelse! Litt av en "julegave"! Det jeg undrer meg over nå, etter å ha lest dette, er hvorfor det ikke er vanlig med kombinasjonsbehandling så lenge forskning viser at det gir bedre resultat!? Hvorfor leikes det med livene til oss som er rammet av dødsfarlig sykdom!!?

  2. Eyrun Thune says:

    Hei, takk for din kommentar. Det gjør meg vondt å høre om "julegaven din", og jeg skjønner at det er tøft å lese om slik forskning med tanke på det du har vært igjennom/går igjennom nå. Denne forskningen er ganske fersk, og handlingsprogrammene endres ikke så raskt. Les deg gjerne opp på "Blåboka" og nettsidene til Norsk Bryst Cancer Gruppe for deretter å ta en prat med legen din om dette: http://www.nbcg.no/nbcg.blaaboka.html.

  3. Eyrun Thune says:

    Kjære Torhild Sundt, jeg vet desverre ikke om denne kombinasjonsbehandlingen tilbys i Norge. Jeg legger ut nyheter fra flere land slik at norske pasienter og pårørende evt. kan høre med behandlende lege om muligheter for dem.

Legg igjen en kommentar