Mindre angst

Mindfulnessmetoder kan lindre angst og depresjon hos kreftpasienter.

Enkle yogaøvelser er en del av de mindfulnessøvelsene som kan befri kreftsyke fra angst og depresjon. Imidlertid er det viktig at en kompetent instruktør lærer pasientene å gjennomføre øvelsene helt riktig.

Når et menneske får konstatert kreft, går hjernen på høygir: Hva vil skje i fremtiden? Skal jeg dø? Hva vil skje med familien min?
Det er ikke lett å finne gode svar på så store spørsmål. Derfor blir mange kreftpasienter deprimerte – også etter at kreftbehandlingen er avsluttet.

Men nå viser det seg at blant annet meditasjon kan hjelpe de syke.

Yoga lindrer
Danske forskere har nettopp publisert en metastudie som gir oversikt over forskningen på sammenhengen mellom kreft og mindfulness.

De har funnet god dokumentasjon for at yoga, meditasjonsøvelser og andre psykologiske teknikker kan hjelpe kreftsyke til å få tankene vekk fra de bekymringene og spekulasjonene som gjør dem triste og redde.

– Studien viser at mindfulness er en effektiv måte å behandle angst og depresjon blant kreftsyke. Antidepressiv medisin har bivirkninger og er dyr, så resultatene er veldig positive. Behandling med mindfullness halverte antallet deprimerte pasienter, sier Bobby Zachariae.

Han er professor ved kreftavdelingen, Aarhus universitetssykehus og Psykologisk Institut, Aarhus universitet og er en av forskerne som står bak metastudien.

Gjør oss tolerante
Det er fortsatt en gåte hvorfor mindfulness er så effektivt. Men Jacob Piet har et forslag. Han er psykolog og har skrevet en doktorgradsavhandling inngår i studien.

Piet mener at mindfulnessøvelsene utsetter pasienter for forskjellige utfordrende kroppslige og følelsesmessige tilstander som de lærer å håndtere og forholde seg til med større bevisst nærvær og aksept.

– Selv om yogaøvelsene er svært enkle, merker man likevel intense fornemmelser i kroppen. Og under de langvarige meditasjonsøktene kan det dukke opp vanskelige følelser – blant annet rastløshet, utålmodighet, tristhet eller irritasjon.

Pasientene får beskjed om å observere de forskjellige tilstandene med en vennlig og nysgjerrig innstilling, i stedet for å forsøke å flykte fra, undertrykke eller unngå det ubehaget de opplever.

– På den måten blir de antagelig flinkere til å tolerere negative følelser og kroppslige tilstander som normalt vil kunne aktivere uhensiktsmessige psykologiske prosesser, som gjentatt negative tenkning, noe som er karakteristisk ved depresjon, sier Piet.

Dette er øvelsene
Instruktøren og gruppen gjennomfører sammen:

Svært enkle yoga-strekkøvelser.

Øvelser hvor instruktøren systematisk guider deltakerne i en såkalt «kroppsskanning» som gjennomgår kroppens forskjellige deler. På den måten lærer deltakerne seg gradvis å forholde seg med et bevisst nærvær og en vennlig innstilling til det de merker og registrerer i kroppen.

Forskjellige sittende meditasjonsøvelser med fokus på kroppen, åndedrettet, lyder fra omgivelsene og tankene. Øvelsene går ut på ikke å la seg distrahere – men å være fullt ut til stede i nået. På den måten øver deltakerne seg på å regulere oppmerksomheten tilbake til fokus på nået når de blir distrahert av for eksempel tanker om fortiden eller framtiden.

Gående meditasjon, hvor deltakerne går rundt i et lokale uten å tenke på annet enn at de er til stede.
I tillegg kan man gjøre en masse uformell trening:

Når man pusser tennene, kan man være oppmerksom på det, i stedet for å være opptatt av tanker om noe annet. Det samme gjelder for eksempel når man er sammen med familien sin: Lytter man med et oppmerksomt nærvær? Eller er man fraværende og opptatt av noe som har skjedd tidligere på dagen? Eller noe som skal skje senere?

– Evnen til å være mer bevisst til stede i hverdagen kan ha en beroligende effekt på kropp og sinn, og bidra til mindre stress, angst og depresjon, sier Piet.

Derfor vet vi at mindfulness virker
Flere studier peker på at det faktisk er selve mindfulnessøvelsene – og ikke ett eller annet tilfeldig – som reduserer depresjon og angst:

Etter noen måneder med intens mindfulnesstrening opplever pasientene at de psykiske symptomene reduseres. Samtidig forbedrer de evnen til å være mindful – å kunne flytte fokus bort fra de negative tankene til fordel for en mer stabil tilstedeværelse i nået. Sammenhengen indikerer at mindfulness virker etter hensikten.

Studien er nylig blitt offentliggjort i det amerikanske tidsskriftet Journal of Consulting and Clinical Psychology.

Vitenskapelige kilder
The Effect of Mindfulness-Based Therapy on Symptoms of Anxiety and Depression in Adult Cancer Patients and Survivors: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology, doi: 10.1037/a0028329

Kilde: Forskning.no

Lær medisinsk yoga
Se bøker om mindfulness

Kommentarer

Legg igjen en kommentar