Malariamedisin mot kreft

Kan trolig bruke malariamedisin mot kreft. En norsk studie viser at Artesunat er en potensiell medisin mot myelomatose og diffust storcellet B-cellelymfom.

Artesunat brukes i behandling mot komplisert malaria hos voksne, såkalt alvorlig falciparummalaria.

Ifølge Norsk legemiddelhåndbok brukes Artesunat mye i Asia, men var per april 2013 ikke godkjent verken i EU-området eller i USA.

Behov for ny behandling
Publikasjonen viser til at det finnes nye medisiner som har bedret behandlingen av myelomatose og diffust B-cellelymfom.

Men mange pasienter får tilbakefall, og utvikler behandlingsresistens. Det er derfor behov for å finne bedre behandling.

Postdoktor Toril Holien ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin ved NTNU og medforfatterne var fra tidligere kjent med Artesunats antitumor-effekt.

De aktet å finne ut av om effekten var også var gjeldene for de to formene for blodkreft.

– Det er oppsiktsvekkende at vi har funnet et potensielt nytt bruksområde for et medikament som allerede er i bruk. Vi har lett for å tenke i båser. Derfor blir vi overrasket over at en malariamedisin kan virke på kreftceller, sier Holien til Dagens Medisin.

– I vår studie viste vi at kreftceller som allerede var resistente mot standard behandling, fortsatt var følsomme for artesunat, sier hun.

Hemmet vekst og ga apoptose
I in vitro-studien hemmet medikamentet celleveksten og induserte celledød.

– I biologien er dette likevel ikke så overraskende, fordi mekanismene for å bekjempe bakterier, parasitter og kreftceller kan være de samme i noen tilfeller, forklarer Holien.

Forskerne fant at kreftcellene var følsomme for Artesunat i konsentrasjoner som gis i malariabehandlingen, en behandling som er uten alvorlige bivirkninger.

Kan gi til pasienter
Det er vil være mulig å prøve Artesunatbehandlingen hos enkelte blodkreftpasienter som ikke responderer på de andre medisiner.

– Vi har faktisk prøvd Artesunat på en pasient, men behandlingen måtte avbrytes fordi det var vanskelig å få tak i nok medisin, sier Holien, som forklarer at man måtte sikre at det ville være nok medisin til malariapasienter ved infeksjonsposten dette ble forsøkt ved.

– Den beste veien videre vil være forsøk i randomiserte studier, legger hun til.

Forskerne håper også å kunne utvikle et in vitro-system, som vil gjøre det mulig å forutsi hvilke kreftpasienter som vil kunne ha effekt av artesunat.

– På denne måten får man bedre behandlingseffekt, og unngår i større grad overbehandling, legger postdoktoren til.

Koster relativt lite
Kostnadene ved behandling med Artesunat er relativt lave, sett i lys av dagens behandlingsmuligheter for disse hematologiske tilstandene.

– Den vil være rimeligere enn dagens behandling, men den vil sannsynligvis komme i tillegg til standardbehandling, eller benyttes om standardbehandlingen ikke lengre fungerer, forklarer Holien.

Studien inngår i virksomheten ved K.G. Jebsen Senter for myelomforskning, og er også støttet av midler fra Kreftforeningen.

Les mer: Lymphoma and myeloma cells are highly sensitive to growth arrest and apoptosis induced by artesunate. Holien T, Olsen OE, Misund K, Hella H, Waage A, Rø TB, Sundan A. European Journal of Haematology, juli 2013.

Kilde: Dagens Medisin, 2.8.13

Kommentarer

Legg igjen en kommentar