Lysterapi mot fatigue

En dyp utmattelse er en av de mest vanlige og skadelige bivirkninger av kreftbehandling. Nå vil danske forskere undersøke om lysterapi kan redusere trøttheten som mange kreftpasienter opplever.

Forskere fra Aarhus universitetssykehus undersøker nå om behandling med lys kan lindre utmattelse hos kvinner med brystkreft, og prosjektkoordinator Ali Amidi har høye forventninger til prosjektet.

– Hvis det viser seg at lysterapi har en positiv effekt på utmattelse , så vil det være en relativt enkel måte å overvinne et ekstremt stressende problem for mange kreftpasienter , sier han.

Den hyppigste og mest belastende bivirkning

Tretthet blandt kreftpasienter kalles ’fatigue’ for å skjelne det fra alminnelig tretthet og det oppstår i forbindelse med kreftbehandlingen. Faktisk lider opp til 60-90 prosent. av de kvinner, som får strålebehandling, av tretthet like etter behandlingen. Og etter et år er 40 prosent av kvinnene fortsatt plaget av den omfattende energiløsnheten.

Forskning peker på, at selve kreftsykdommen og behandlingen kan forstyrre vårt indre biologiske ur, som styrer vår døgnrytme, og dette kan være en av forklaringene på, hvorfor trøttheten oppstår. Det forteller professor Bobby Zachariae, som er leder av Enhed for Psykoonkologi og Sunnhetspsykologi.

Professor Bobby Zachariae og forsker Ali Amidi vil undersøke, om lysterapi kan avhjelpe kreftpasienters trøtthet.

– Den kreftrelaterede tretthet ser ut til å være det største problem for kreftpasienter – det ser faktisk ut til å være mer belastende enn kroniske smerter. Der finnes i dag ikke noen effektiv medisinsk behandling og selvom fysisk aktivitet kan bidra til å avhjelpe problemet, er det særlig vanskelig for kreftpasienter, som lider av trøtthet, å få energi til å være fysisk aktive, fortller Bobby Zachariae.

En halv times lys hver dag

72 kvinner, som får strålebehandling for brystkreft, skal delta i prosjektet. Kvinnene blir spurt om de vil være med i prosjektet over hele året, da man også undersøker, om det utgjør en forskjell, om kreftbehandlingen foregår om vinteren, hvor det er mindre lys eller om sommeren, hvor dagene er lange og lyse.

Deltagerne får hver en liten lysboks med hjem. Den skal de sitte foran i en halv time hver morgen i fire uker.

Lysterapi under kjemobehandling kan motvirke trøtthet

To mindre amerikanske studier har inntil videre vist gode effekter av behandling med lys til kreftpasienter. En gruppe kvinner med brystkreft fikk lysterapi samtidig med deres kjemobehandling, og de ble ikke rammet av den samme grad av utmattende tretthet, som kvinnene i en kontrolgruppe gjorde.

Den danske studien vil være den første, som undersøker systematisk behandling med lys blandt kreftpasienter etter endt strålebehandling.

Kilde: Cancer.dk 24.11.15

Kommentarer

Legg igjen en kommentar