Kreftkoordinator hjelper deg

”Hva bør jeg si til barna, finnes der et tilbud i kommunen til meg, hvordan skal vi klare oss økonomisk, hva bør jeg spise før og under cellegiftbehandling, hvordan søker jeg om rehabiliteringsopphold, hvor mye kan jeg trene, hvorfor føler jeg meg så sliten?”

Spørsmålene kan være mange når kreftsykdommen rammer. Livet tar en ny og uventet vending, hverdagen kan oppleves uforutsigbar. Det kan være godt å ha en kontaktperson i kommunen som kan veilede, guide, støtte og gi råd i denne situasjonen.

Kreftkoordinator er et lavterskeltilbud der pasienter og pårørende selv kan ta direkte kontakt. Ordningen med kreftkoordinatorer i kommunene er kommet i stand etter et prosjekt som Kreftforeningen står bak, der de støtter kommunene økonomisk i en periode på ca 3 år. Det er 210 kommuner som har fått midler til å opprette slik stilling. De fleste av disse har nå vært i drift rundt 2 år.

Tredelt fokus :
Vi møter kreftrammede i ulike faser. Det kan være pasienter med nyoppdaget sykdom, pasienter under aktiv behandling, eller pasienter som er ferdigbehandlet og er under rehabilitering. Vi møter også kreftrammede som ikke kan bli frisk av sin kreftsykdom, der fokuset blir lindring og omsorg inntil døden.

I tillegg til direkte pasientrettet arbeid har kreftkoordinator også oppmerksomhet på gode rutiner og systemer i kommunens kreftomsorg, og vi kan bistå med undervisning, råd og veiledning til helsepersonell.

”Tenk å kunne jobbe så kreativt i kommunen!”
Kreativitet er kanskje ikke det første en tenker på når det gjelder kommunale stillinger. Men denne spontane replikken kom fra en representant i Eldrerådet etter et orienteringsmøte om kreftkoordinator sine oppgaver.

Etter vel to år som kommunale kreftkoordinatorer opplever vi en jobbhverdag som er mangfoldig, krevende, spennende, vanskelig, sterk… og veldig fin!

En tilfeldig valgt arbeidsuke i kalenderen vår kan blant annet inneholde dette :

 • Støttesamtaler til pasient og pårørende, sammen eller hver for seg
 • Planleggingsmøte sammen med hjemmetjenesten og fastlege til pasient som ønsker å dø hjemme
 • Veiledningsgruppe for helsepersonell som står i en utfordrende situasjon på sykehjemmet
 • Infomøte i skoleklasse der elev har foreldre med alvorlig kreftsykdom
 • Arbeidsgruppemøte i kommunen i forhold til utvikling av palliativ plan
 • Veiledningstime for fatiguerammet, fokus på ukeplan, egenmestring, balanse mellom aktivitet og hvile
 • Bistå fremmedspråkelig pårørende med kontakt inn til NAV
 • Ansvarsgruppemøte kreftsykt barn

Som kreftkoordinatorer i store kommuner er det vanskelig å skulle møte alle kreftrammede. Vi er nok mest pasientnære til de som har spesielt behov for oppfølgning, eller de som ikke har andre kommunale helsetjenester. I tillegg forsøker vi å gi et tilbud til andre kreftrammede gjennom å arrangere ulike grupper og møteplasser for kreftrammede og pårørende. Mestringskurs, kafe, åpen dag og utstilling på biblioteket er tiltak for å nå ut til flere. Mange slike tilbud har startet opp rundt omkring i landet, gjerne i samarbeid med Frivilligsentral eller andre aktuelle partnere.

Vi har mange sterke møter i jobbhverdagen vår. De sterke møtene oppleves av og til vanskelig og tungt, samtidig er det også dette som gir mening og innhold. Vi håper og tror at kreftkoordinatorstillingene fyller en viktig funksjon i den kommunale kreftomsorgen, og at arbeidet vi gjør oppleves nyttig for mennesker som er berørte av kreft.

Merete Kløvning,kreftkoordinator i Ålesund kommune og Hafdis Helgadottir, kreftkoordinator i Kristiansand kommune

Ta kontakt med din kommune hvis du trenger hjelp fra en kreftkoordinator

Kommentarer

12 thoughts on “Kreftkoordinator hjelper deg

 1. Bjørg Undhjem says:

  Vi har en kreftkordinator i min kommune! For meg er hun en god støtte slik jeg har det nå.
  Kommer på kaffe og prater, jeg får svar på ting jeg lurer på. Vi har møter hvor jeg møter likemenn og kvinner. Alt dette er uvurderlig!!

Legg igjen en kommentar