Immunforsvaret mot leukemi

I desember 2012 ble det kjent at en gruppe amerikanske biologer og leger fra Childrens Hospital of Philadelphia har hatt et vellykket forsøk med å få unge pasienters eget immunforsvar til å ødelegge en aggressiv form for blodkreft; akutt lymfatisk leukemi.

Det er i hovedsak en eksperimentell behandling av en syv år gammel jente som har vakt internasjonal oppmerksomhet fordi behandlingen medførte at alle kreftcellene ble borte, og syv måneder etter behandlingen var det fortsatt ingen tegn til kreft.

Forsøkene er fortsatt i sin spede start, men de vekker håp om at man på lengre sikt kan bruke samme strategi til å håndtere tilfeller av leukemi hvor kjemoterapi har mistet virkningen.

Kilde: Cancer. dk som viser til kilde: Weekendavisen 14/12/2012

Childrens hospital

Kommentarer

Legg igjen en kommentar