God søvn forlenger livet

God søvn forlenger livet hos kvinner med fremskreden brystkreft.

Det er bra for helsen å sove godt. En undersøkelse av kvinner med avansert brystkreft viser at kvinner som har en god og effektiv søvn, lever lenger enn kvinner som sover dårlig.

Kreftpasienter har ofte problemer med avbrutt og dårlig søvn, og derfor satte et team amerikanske forskere seg fore å undersøke sammenhengen mellom søvn og overlevelse hos en gruppe kvinner med fremskreden brystkreft.

Resultatet er nettopp publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Sleep, og det viser, at det er en signifikant sammenheng mellom effektiv søvn og lavere dødelighet, selv når man justerer resultatetene for andre faktorer som påvirker overlevelse – inkludert alder og medisiner og andre behandlinger som kvinnen får.

I løpet av de seks årene, som studien varte, var medianoverlevelsen for de kvinnene som hadde mest effektiv søvn, 68,9 måneder sammenlignet med kun 33,2 måneder for kvinnene som hadde dårligst søvn.

Samtidig konkluderer forskerne med at forbedring av søvn hos kvinner med alvorlige søvnproblemer med 10 prosent kan gi opp til 32 prosent lengre levetid.

I studiet deltok 97 kvinner med fremskreden brystkreft og med en gjennomsnittsalder på 55 år. I tre netter i strekk ble søvnen deres kartlagt ved at de fikk et apparat satt fast på håndleddet, som registrerer armens bevegelser og dermed forteller om personens søvn. Samtidig skulle kvinne føre en loggbok over deres søvn, hvor de skrev ned, når de gikk i seng, når de sto opp og noterte hver gang apparatet ble fjernet fra håndleddet.

Samlet sett tilbragte deltagerne omkring åtte timer i sengen om natten, men de sov kun omkring 6,5 timer.

Leger bør være oppmerksomme på søvn
Forskerne bak undersølelsen vet ikke, hvorfor det er en sammenheng mellom søvn og overlevelse, og de understreker, at det er bruk for mere forskning i denne sammenheng. Det er også viktig å forske på hvilke metoder man kan bruke til å forbedre søvnen og avhjelpe søvnløshet hos kreftpatienter, skriver de i studiet.

I mellemtiden mener forskerne, at undersøkelsens resultater bør føre til, at leger følger godt med på hvordan deres pasienter med fremskreden brystkreft sover, slik at pasienter med søvnforstyrrelser får riktig oppfølging.

Det støttes av overlege Jens Oluf Bruun Pedersen, legefaglig redaktør i Kræftens Bekæmpelse (den danske kreftforeningen red.anm.).

– Det er neppe tvil om, at en god søvn er av den største betydning for helse, funksjonsevne og velbefinnende. Det interessante her er at ellers helt like pasienter har  vidt forskjellig livslengde koblet til deres søvnkvalitet.  Hvordan det henger sammen, finner vi bare ut av videre studier av dette interessant funnet, sier Jens Oluf Pedersen Bruun.

Kilde: Cancer.dk

Kommentarer

Legg igjen en kommentar