FRIrom for deg

“Ingen forpliktelser, ingen forventninger, ingen forstyrrelser”

FRIrom – et stille rom – åpnet i sommer til glede for pasienter og pårørende ved St. Olavs Hospital. Paviljongen befinner seg på taket av Kvinne-barn-senteret. Her kan man nyte stillheten og la følelsene få fritt spillerom uten andres påsyn. 

Her kan du se langt, kjenne vinden ruske i håret og få et glimt av verden utenfor sykehusets vegger.

Fra idé til virkelighet
Gjennom sitt daglige virke som trivselssykepleier på St. Olavs Hospital og i kontakten med pårørende, så Mads Bøhle behovet for et fristed, et sted der foreldre og pårørende kan trekke seg litt unna og være alene med sine tanker og følelser.

FRIrom mørkt
Et gammelt japansk sagn sier at om man bretter 1000 papirtraner, kan man ønske seg noe. FRIroms himling er derfor fylt med papirtraner brettet av foreldre, pårørende, pasienter og bidragsytere til FRIrom.

Arkitektur og design
Arkitektstudentene Sunniva Huus Nordbø og Maren Storihle Ødegård fanget interesse i Bøhles tanker om et stille rom på St. Olavs Hospital og designet gjennom sin masteroppgave prosjektet FRIrom.

Det er en frittstående, klimatisert paviljong på 9 kvm, som er bygd utelukkende i norsk tre.

FRIrom lyst
Snekkeriet Verdal har vært en spennende samarbeidspartner og medutvikler av FRIrom. De har i tillegg til selve byggingen, bidratt med gode løsninger og nyttig kunnskap innen byggverk i tre.

Prosjektet er finansiert av Gjensidigestiftelsen, og uttalige frivillige timer fra prosjekteringsteamet og alle våre samarbeidspartnere.

Den ideelle organisasjonen FRIrom står for videre drift og vedlikehold.

Veien videre
FRIrom stiftelsen ønsker blant annet å bli tipset om hvor neste FRIrom bør bli bygget!

Les mer om prosjektet, planene videre og hvordan du kan være med å gi din støtte på nettsidene til FRIrom-stiftelsen.

 

Kommentarer

6 thoughts on “FRIrom for deg

Legg igjen en kommentar