Alternativ medisin

Som kreftpasient får du mange råd og tips om hva du bør forsøke av alternativ i tillegg til kreftbehandlingen.  Det er ikke lett å vite hva en eventuelt bør og tør satse på. Hva kan være bra å gjøre?

Det er gjort en god del forskning på flere av produktene som er populære blant kreftpasienter.

Konklusjonene kan du lese på de gode nettsidene til Universitetet i Tromsø. Her holder NAFKAM – Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin – til. Nettsidene deres heter Nifab.no og er en nettportal for formidling av forskning og fakta om alternativ behandling. Søk på Nifabs nettsted.

Det finnes flere gode amerikanske nettsteder som viser til forskning samt har oversiktlig og fin informasjon om bruk av urter, kosttilskudd og annen alternativ behandling i kreftbehandling.  Memorial Sloan-Kettering Cancer Center er et slikt sted. Det er verdens eldste og største private kreftsenter. De har 41 sentre i USA og en 125-års lang historie. Se deres nettsider vedrørende kreft og «Herbs, Botanicals & Other Products«.

Kommentarer

Legg igjen en kommentar