Faste forbedrer brystkreft prognose

Lengre nattlig faste forbedrer brystkreft prognose.

Det kan være at noe så enkelt som å endre tidene for når du spiser middag og frokost kan endre risikoen for kreft tilbakefall. Det er hva en studie publisert 31.mai 2016 i JAMA Oncology antyder. JAMA Oncology er et tidsskrift publisert av the American Medical Association med fokus på kreft. 

Det er to studier som må nevnes. Begge er skrevet av Catherine Marinac og kolleger ved University of California i San Diego. Den første artikkelen ble publisert i april 2015.

Begge studiene ser på effekten av varigheten av nattlig faste (hvor lenge du går uten å spise mellom middag og frokost) på brystkreft.

2015 Studien analyserte data fra 2212 kvinner samlet gjennom US National Health and Nutrition Examination Survey. Lengre faste var assosiert med lavere gjennomsnittlig blodsukker som beregnes via A1c nivåer. Forhøyet blodsukker er en risikofaktor for brystkreft.

I 2016 studien ble data fra 2413 kvinner som deltok i «Kvinner, sunn mat og livsstil» studien analysert – den så på korrelasjon for dårlig brystkreft utfall og varighet av faste. Marinac og kollegaer rapporterer at faste for mindre enn 13 timer per natt var assosiert med en økning i brystkreft sammenlignet med fastende mer enn 13 timer per natt. Data fra kvinner med kortere faste perioder viser en trend mot økt brystkreftdødelighet, men den nådde ikke statistisk signifikans. Lengre nattlig fasting igjen ble assosiert med lavere hemoglobin A1c resultater.

Fasting mindre enn 13 timer per natt var assosiert med en 36% økning i risikoen for brystkreft sammenlignet med faste 13 eller flere timer per natt. Nattfaste for mindre enn 13 timer var assosiert med en ikke-signifikant tendens mot høyere risiko for brystkreft dødelighet, 21%, og en ikke-signifikant 22% økning i total mortalitet.

Hver to-timers økt nattlig faste varighet var forbundet med betydelig lavere hemoglobin A1c nivåer og en lengre varighet av nattesøvn.

Forfatterne skriver, «forlenging av lengden av den nattlige faste intervallet kan være en enkel, ikke-farmakologisk strategi for å redusere risikoen for brystkreft. Forbedringer i sukker regulering og søvn kan være mekanismer som knytte nattlig faste med brystkreft prognose. »

Denne studien tyder på en elegant enkel forlengelse av tid der kvinner avstår fra mat om natten, fasteperioden mellom middag og frokost, kan ha en betydelig fordel. I denne kohorten av kvinner hvor gjennomsnittlig fasteperiode var 12,5 timer, de som fastet mindre enn 13 timer per natt hadde en 36% høyere risiko for brystkreft.

Disse to studiene ser ut til å være de første studier på mennesker som ser på en direkte sammenheng mellom nattlig faste og brystkreftutfall. Hos dyr er kalori begrensning en effektiv måte å redusere kreftrisiko på. Kun én studie har undersøkt om måltid timing har en effekt på tumorprogresjon hos mus. De musene hvor fôring var begrenset hadde mindre svulster enn mus matet etter lyst. Mating av mus når det var lyst ble assosiert med mindre tumorvekst.

I begge disse gruppene av kvinner som var en del av studiekohorter, ble lengre nattlig fasting assosiert med en lavere hemoglobin A1c nivåer. Det synes klart at lengre fasting er assosiert med lavere blodsukker et tiltak som kan begrense veksten av brystkreftceller. Erickson et al rapporterte i 2011 i en annen analyse av data fra WHEL kohorten at kvinner med en A1c> 7,0%, var mer enn dobbelt så stor sjanse for å dø i løpet av studien enn kvinner med en A1c mindre enn 6,5%.

Lengre fasting var assosiert med lang søvnlengde. Spising sent på natten forstyrrer døgnrytmen. Det er flere studier som viser at natt-skiftarbeidere har økt kreftrisiko, blant annet økt risiko for brystkreft.

Til de allerede enkle råd om daglig mosjon, en sunn middelhavsdiett, og nok søvn, kan en nå gi følgende anbefaling «Spis en tidlig middag og en sen frokost.»

Kommentarer

Legg igjen en kommentar