Facebookgrupper kreft

Her finner du en oversikt over Facebookgrupper på kreft. Listen er et resultat av forslag som har kommet inn. Den er ikke fullstendig og vi legger til navn fortløpende. Legg igjen navn på grupper som du kjenner til i kommentarfeltet!

Diagnoser:

Blærekreft

Brystkraft

Eggstokkreft

Føflekkreft

Lymfekreft

 Whipple surgery surviver group. Global FB gruppe for Whipples opererte pga. cancer pancreas / bukspyttkjertelkreft. Adm. Florida USA.

Nyrekreft

Prostatakreft

Vi som lever med en kronisk kreftdiagnose

Behandling:
LDN og kreftEn gruppe for folk med kreft og deres pårørende. Deling av brukererfaringer. Gruppa er nå tett knyttet opp til disse hjemmesidene; http://www.ldn.no/ og http://ldn.medallekrefter.no/ som blir en del av ldn.no.

Senskader:
Fatigue etter kreftbehandling

Fatigue etter avsluttet brystkreftbehandling

Norsk Lymfødemforenings lukkede gruppe

Kreftoverlevere:
Løp for livet. Her skrives det meste om og rundt kreften, både før /under og etter. Driftes av en som har hatt lymfekreft.

Voksne barnekreftoverlevere

Tilbake til livet etter brystkreft

Kommentarer

15 thoughts on “Facebookgrupper kreft

Legg igjen en kommentar