En vei ut av nedstemthet

Lær deg mindfulness – lær deg selv å kjenne

Mange tror at det å meditere handler om å kvitte seg med ubehag fra negative tanker og følelser. Mindfulness-meditasjon handler ikke om å bli kvitt noe som helst. Ei heller skal du gå i dybden av det som måtte plage deg.

Ved å utvikle mindfulness, et oppmerksomt nærvær til deg selv, lærer du å forholde deg til opprivende følelser og smertefulle tanker – for ikke å bli sittende fast i kronisk nedstemthet.

Livet består av uforutsette, ubehagelige og urettferdige hendelser som vi ikke kan kontrollere eller unngå. Det vi imidlertid kan gjøre noe med, er hvordan vi forholder oss til det som skjer og hvordan det skal prege oss og påvirke våre liv.

Det er mulig å reise seg og snu en negativ spiral, selv om det du opplever kjennes ut som langt mer enn du makter å håndtere. Det første steget er å erkjenne at deler av livet er som det er, uten å forsøke å endre det. Det andre steget er å trene på hvordan du kan være din beste venn gjennom det som er og møte det med omsorg for deg selv. Du har denne evnen, du trenger ikke noe mer eller noe annet – du er nok.

Kjøp bøkene her

Bilde: Sandra Sheperd

 

 

 

 

Kommentarer

Legg igjen en kommentar