Brystkreft og vitamin D

En artikkel publisert 9. oktober 2013 på Breast Cancer Research and Treatment rapporterer resultatet av en meta-analyse utført av kanadiske forskere, som fant en sammenheng mellom høyere serumnivåer av vitamin D og bedre prognose for kvinner med brystkreft  i tidlig fase.

For deres analyse, valgte Pamela J. Goodwin ved University of Toronto og hennes kolleger åtte studier med totalt 5691 kvinner diagnostisert med brystkreft i perioden 1973-2010 . Blodprøver ble tatt i gjennomsnitt innen 90 dager etter diagnose eller kort tid før behandling. Mangelfulle nivåer av vitamin D ble avdekket i 38,6 % av pasientene .

Når de laveste versus høyeste kategoriene av serum vitamin D ble sammenlignet i en samlet analyse , hadde kvinner som var lave på serum vitamin D en risiko for tilbakefall som var mer enn det dobbelte av forsøkspersonene som hadde høye nivåer, og en risiko for død som var 76 % høyere. Forfatterne bemerke at vitamin D, når den er aktivert, kan endre transkripsjon og eksspresjon av spesifikke gener, noe som resulterer i vekstarrest, apoptose, aromatase-undertrykkelse, nedsatt betennelse, og inhibering av angiogenese, invasjon og metastase, som alle bidrar til å bekjempe kreft.

«Disse funnene støtter en sammenheng av lave nivåer av vitamin D med økt risiko for tilbakefall og død i tidlig stadium brystkreftpasienter, » konkluderer forfatterne med. «Gitt den observasjonelle karakteren på de inkluderte studiene, kan det ikke konkluderes med at denne sammenhengen er kausal. Ytterligere forskning er berettiget for å undersøke de eventuelle potensielle gunstige effektene av vitamin D i brystkreft. »

Kilde: www.lef.org 11.10.13

Kommentarer

Legg igjen en kommentar