Bruk kreftkoordinatoren

Kreftkoordinator er et lavterskeltilbud, men selv en lav terskel kan være vanskelig å trå over..

Kreft medfører store endringer i livet. Mange må forholde seg til langvarige og komplekse behandlingsforløp. Ofte er det polikliniske behandlinger. Pasienter er som regel kortere tid inne på sykehuset enn før.

Endringer, livet snudd opp ned, økonomi, rettigheter, Kreftforeningens tilbud, Nav, pårørende, barn og familie, behov for hjelp, hjelpemidler, fysioterapi, timer på sykehus, pasientreiser, fastlege, fysiske plager, noen å snakke med som kan og vet noe om det her… Lista kan være mye lengre. Det er krevende og være syk, kanskje ikke å ha krefter og skulle navigere i et system man ikke kjenner. Dette kan kreftkoordinator hjelpe til med.

Kreftkoordinator er et tilbud for kreftsyke og pårørende i alle faser av et pasientforløp også når man er ferdig behandlet og føler seg «overlatt til seg selv».

Vi sier at kreftkoordinator er et lavterskeltilbud.

Det behøves ingen henvisning. Det er et gratis tilbud. Pasient og pårørende kan ta direkte kontakt. Ofte kommer henvendelser via fastleger eller fra sykehus.

Ny og /eller endret situasjon er grunn god nok til å ta kontakt. Det behøver ikke nødvendigvis være behov for praktisk hjelp. Min erfaring er at det kan være lurt å etablere kontakt tidlig i forløpet. Det er lettere å ta kontakt med et menneske man har hilst på/snakket med,og det å vite at man har en støttespiller der man bor kan være med på å gi trygghet.

For mange er det viktig å få fortalt sin historie når livet snus opp ned. På den måten må man forholde seg til endringer og både ta inn og bearbeide det som har skjedd og skal skje. Kreftkoordinator kan da og få fanget opp eventuelle problemer eller tenke forebyggende fordi hun(han) har kunnskap om kreft og kreftbehandling.

Hjemmebesøk er ofte en god ramme rundt første kontakt. Mange gir tilbakemelding på at det gir trygghet og at det gjør godt å få snakket med noen som kan og vet noe om kreft, kjenner systemet og «forstår» For den som er «pasient» er det så mye nytt og også vært beskrevet som» å komme til en verden hvor man ikke kjenner språket»

For pårørende kan være godt å vite at pasienten har en støttespiller som de og kan henvende seg til. At situasjonen er ny og endret og at det derav er behov for støttesamtaler er altså god nok grunn for kontakt med kreftkoordinator.

Kreftkoordinator jobber litt ulikt fra kommune til kommune alt etter størrelse på kommune og hvordan tjenester innad i kommunen ellers er organisert. Vi jobber både inn mot eget system i kommunen, trekker i tråder og kobler inn samarbeidspartnere og samarbeider også inn mot lege/sykehus. Kreftkoordinator kjenner til systemet og tilbudene i kommunen der du bor og kan hjelpe og finne frem i systemet både inn mot sykehus og i egen kommune. Vi har en «sørge for at «ting kommer på plass funksjon».

Kreftkoordinator kan bistå og stå litt på for deg hvis timer uteblir eller det er endringer som gjør at du bør komme inn til kontroll før tiden som egentlig er avtalt. I min hverdag er det en del av min jobb.

Kartlegging og samtale fører til at vi kan fange opp hvordan pasienten har det og jobbe systematisk for at han/hun skal få det bedre.

Samarbeid innad og utad er viktig. Noen har opplevd vanskelige møter med NAV. Jeg har da bistått pasienter som synes det har blitt vanskelig. Nav har et regelverk å forholde seg til men for en som er sårbar og i krise kan det av og til være vanskelig og oppleves som urimelige krav. Dette handler som regel om kommunikasjon og forståelse og hvis det kan bidra til en bedre hverdag for pasient/pårørende så er Nav også «et av systemene» som kreftkoordinator kan hjelpe til inn mot. Har møtt forståelse og engasjement hos lokalt Nav kontor i forhold til situasjoner hos pasienter. Det handler oftest om kommunikasjon og dialog. På lokalt Nav kontor har vi en kontaktperson i forhold til kreftpasienter. Det betyr ikke at hun er saksbehandler for alle kreftpasienter men en jeg som fagperson kan rådføre meg med og som veileder videre i prosessen.

Kreftkoordinator er også til for pårørende.
Kreft rammer også den som står pasienten nær. Familiens liv endres på mange måter. Pårørende er en kjempestor ressurs som for sin egen del trenger å bli sett og kan ha behov snakke med noen i en krevende hverdag /livssituasjon. Kreftkoordinator er et lavterskeltilbud til pårørende også, det betyr at de kan ta direkte kontakt. 

Hvordan få tak i kreftkoordinator
Kreftforeningens nettsider har telefonnummer til kreftkoordinator i kommunene. Kommunens tjenestekontor eller servicekontor har telefonnummer til kreftkoordinator. Alternative er å gå inn på nettsidene i den kommunen man hører til i. Uansett kan man å etterspørre om kommunen har en kreftkoordinator. Jeg tror at det er viktig at pasienter etterspør og med tanke på at tilbud kan bli etablert der ikke finnes.

Kreftkoordinator i kommunen er en ordning som er til for å bedre hverdagen til kreftpasient og pårørende!

Elin Bredsand, Krefkoordinator i Bamble kommune

Kommentarer

One thought on “Bruk kreftkoordinatoren

  1. Rita Lønn Hammer says:

    Dette er verdens fineste og jeg mener fineste, kreftkoordinator og JEG er heldig som har henne som "min". Jeg skulle ønske at alle som er/har vært/har behov for/ kan få en slik koordinator som jeg har. Elin er helt unik!!! Hun har vært tilstede for meg fra dag 1. Jeg har grått med henne, jeg har ledd med henne, vi har vært sinte sammen og vi har hatt fantastiske øyeblikk sammen <3 Hun har alltid tid og har alltid vært tilstede for både meg og mine rundt meg som har hatt behov for henne. Elin er aldri redd for å si fra til de rette instanser og hun har tatt de telefonene jeg ikke har orket. Elin har latt meg hatt en skulder å gråte på og er utrolig raus i sin omsorg for andre. For meg betyr Elin noe helt spesielt og jeg skulle ønske alle hadde sin "Elin". Tusen, tusen takk for at du finnes Elin. Jeg har blitt utrolig glad i deg og vet at du har bidratt stort til at jeg fikk livet mitt tilbake. Jeg vil alltid være deg evig takknemlig! Jeg vet det er jobben din, men man merker fort at du er genuint opptatt av oss pasienters velvære og vel. Du har så mye varme og omsorg i deg og du er EKTE!!! TUSEN TAKK!

Legg igjen en kommentar