Aspirin virker mot kreft

Apsirin kan være et sterkt våpen mot kreft. Forskning viser at ved å ta en lav dose aspirin (81 milligram) daglig kan en beskytte deg fra å utvikle mange typer kreft, inkludert de krefttyper som er vanskeligst å behandle, sier Robert S. Bresalier, MD, professor i Gastroenterology, Hepatology og ernæring ved MD Anderson Cancer Center i USA.

Tykktarmskreft, endetarmskreft og prostatakreft er blant de vanligste og livstruende kreftformer i USA, ifølge National Cancer Institute. Men bruk av aspirin kan ha en positiv innvirkning på risikoen for disse sykdommene.

«Studier viser at langsiktig aspirinbruk senker forekomst av forstadier til tykktarmspolypper og prostatalesjoner,» forklarer Bresalier. Faktisk kan en ved å ta en lav dose aspirin daglig redusere risikoen for tykktarmskreft og endetarmskreft med så mye som 50%.

Det er mye det samme for andre vanlige kreftformer. En studie av brystkreftpasienter som var ferdige med behandling viste at de som tok en daglig aspirin i tre til fem år hadde 60 % mindre sannsynlighet for å få tilbakefall av sykdommen. De som tok aspirin hadde også  71% mindre sannsynlighet for å dø som følge av brystkreft.

I tillegg kan aspirin forsinke spredningen av lungekreft med 20 til 30 %. Og å ta lavdose aspirin hver dag i mer enn 10 år reduserte antall dødsfall av magekreft med 31%.

Så, hva er så spesielt med aspirin når det kommer til kreft? Bresalier forklarer de helsemessige fordelene av aspirin og om å ta en daglig dose som er riktig for deg.

Aspirin bekjemper kronisk betennelse
«Aspirin reduserer risikoen for kreft ved å bekjempe betennelse», sier Bresalier.

Betennelse er en viktig del av immunsystemets sunne reaksjon på sykdom, skade eller sykdom. «Men kronisk eller langvarig betennelse kan skape et miljø der kreft trives,» forklarer Bresalier. Enkelt sagt, hvis kreft er en brann som sprer seg gjennom cellene, er kronisk betennelse drivstoffet som hjelper til.

Her kommer Aspirin inn. «Aspirin blokkerer produksjonen av enzymer som øker betennelse i kroppen og hastigheten eller hjelpen til å bistå veksten av kreftceller», sier Bresalier. Til syvende og sist bidrar dette til å redusere kreftrisikoen eller bremse spredningen av sykdommen.

Aspirin er risiko forbundet
Det betyr ikke at alle skal begynne å ta en aspirin daglig. Legemiddelet er forbundet med noen svært reelle ulemper – særlig en økt risiko for indre blødninger, sier Bresalier.

Det er særlig blant eldre voksne som drikker alkohol, har en historie med magesår, eller som tar antikoagulerende legemidler. Risikoen for blødning kan være for stor til å anbefale en aspirin i dietten, viser forskning.

Mens bløderisikoen er lavere blant personer som tar lavdose acetylsalisylsyre sammenlignet med de på full styrkeversjon av stoffet, så er det fortsatt dobbelt så høy sannsynlighet for å lide av livstruende blødning sammenlignet med de som ikke er på aspirin. Lave doser av aspirin eller «baby aspirin» er generelt 81 milligram i (100 milligram i Europa) USA, mens en vanlig styrke voksen Aspirin er vanligvis 325 milligram.

Snakk med legen din
En daglig lavdose acetylsalisylsyre kan være fornuftig for folk med høy risiko for visse typer kreft, men stoffets potensielle bivirkninger betyr at aspirin absolutt ikke er for alle. «Kun legen din kan hjelpe deg med å veie fordelene mot risikoene,» sier Bresalier.

Kilde: MD Anderson Cancer Center, november 2014

Kommentarer

2 thoughts on “Aspirin virker mot kreft

Legg igjen en kommentar