Akupunktur mot hetetokter

Akupunktur halverer antall hetetokter hos brystkreftpasienter

Bivirkninger av antiøstrogen medisinering etter brystkreft kan være så alvorlig at kvinner velger å slutte med slik medisinering, noe som kan ha alvorlige konsekvenser. En 6-års forskningsstudie ved sykehuset i Vestfold viser at klassisk kinesisk akupunktur kan lindre plagene. 

 I tråd med at behandling av brystkreft blir mer effektiv lever flere kvinner med bivirkninger knyttet til postoperativ behandling. Mer enn 1 million kvinner diagnostiseres med brystkreft hvert år i verden, 55% av disse har en tumor som er østrogen sensitiv (østrogen-reseptor positiv), anti-østrogen behandling anbefales i minst 5 år for kvnner med denne type kreft; medisinene inkluderer Tamoxifen, og aromatasehemmere, f.eks Arimidex, Aromasin and Femar.

Hetetokter er den mest rapporterte bivirkningen av slik medisinering, og er ofte ledsaget av svette, hjertebank, svimmelhet og frysninger. Hetetokter om natten ødelegger søvn, leder til utmattelse, dårlig konsentrasjon og redusert livskvalitet. Østrogenerstatning er effektiv ved hetetokteplager hos friske kvinner, men er ikke anbefalt for pasienter som har hatt brystkreft. Medisiner brukt i behandling av hetetokter, f.eks steroider, antidepressiva og blodtrykksnedsenkende midler har ofte bivirkninger som vekt økning, kvalme og svimmelhet. Soyabaserte dietter er ofte anbefalt, men effekten av planteøstrogener i forbindelse med brystkreft er ikke kjent.

Smerteklinikken ved Sykehuset i Vestfold tilbyr akupunktur for hetetoktplager, behandlingen er basert på en 6 årig forskningsstudie; Acupuncture for the treatment of hot flashes in breast cancer patients, a randomized, controlled trial. Åtti brystkreftopererte kvinner ble inkludert i studien, alle hadde vært medisinert med Tamoxifen i minst tre måneder før oppstart. De som hadde fått postoperativ stråling eller cellegift, var ferdig med disse behandlingene. Etter loddtrekning fikk halvparten av kvinnene klassisk Kinesisk akupunkturbehandling, de andre 50% (kontrollgruppen) fikk overfladisk akupunkter med minimal virkning.

Antall hetetokter både dag og natt ble notert av pasientene hver uke under behandlingsperioden (10 uker), og videre i 12 uker etter avsluttet behandling. Forskjeller i antall hetetokter dag og natt på disse tidspunktene ble kalkulert. En livskvalitetsindex, som måler alvorlighetsgrad av symptomer ofte assosiert med østrogenmangel, ble fylt ut ved behandlingsstart, slutt, 3 og 24 måneder senere.

Deltagerene som fikk Kinesisk akupunktur, rapporterte en reduksjon i antall hetetokter med 50% på dagtid, og 60% om natten mellom den første og siste behandlingen, 3 måneder etter avsluttet behandling ble antall hetetokter redusert ytterligere. Kontrollgruppe fikk en 25% reduksjon i antall hetetokter om natten, men etter tre måneder var bedringen forsvunnet og det var ingen reduksjon i antall hetetokter om dagen. Kontrollgruppen viste heller ingen tegn til bedring i livskvalitet under behandlingsperioden.

Livskvaliteten til kvinnene som hadde fått Kinesisk akupunktur ble bedret med 44% under behandlingsperioden, og holdt seg på samme nivå videre i 3 måneder, men ble redusert etterhvert slik at det ikke var noe forskjell mellom gruppene etter 24 måneder.

Bivirkninger av antiøstrogen medisinering kan være så alvorlig at kvinner velger å slutte med slik medisinering, noe som kan ha alvorlige konsekvenser. Sikre behandlingsmetoder som kan redusere noen av bivirkningene og bedre pasientenes livskvalitet trengs, akupunktur er en aktuell behandlingsmetode.

Forfatter: Jill Hervik

Litteratur publisert ifm studien fra SiV

1. Acupuncture for the treatment of hot flashes in breast cancer patients, a randomized, controlled trial. Jill Hervik, Odd Mjåland. Breast Cancer Research and Treatment 2009; 116: 311-316.

2. Quality of life of breast cancer patients medicated with anti-estrogens, two years after acupuncture treatment. Jill Hervik, Odd Mjåland. International Journal of Women’s Health 2010:2 319-325

3. Examining the relationship between traditional Chinese medicine and conventional medicine in breast cancer patients medicated with estrogen antagonists. Jill Hervik. Alternative medicine studies 2012-07-31 15:23:47

4. Pain and discomfort as a result of breast cancer treatments. Jill Hervik. Best Practice 2012:3:16-23

5. Long term follow up of breast cancer patients treated with acupuncture for hot flashes. Jill Hervik, Odd Mjåland. SpringerPlus 2014, 3:141

Kommentarer

Legg igjen en kommentar