Kreft

Det som altså egentlig skjer når kreft oppstår er at vi opplever en skade eller mutasjon på arvestoffet i cellen vår. Dette kan skje flere steder, men