Kirurgi

Utenom disse behandlingene som vi har utdypet om her tidligere så er kirurgi det alternativet som kanskje er det eldste, og på mange måter det mest “p